ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 346

เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว เป็นที่เที่ยวที่ชาวกาฬสินธุ์นิยมไปกันมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด ในช่วงฤดูร้อนบริเวณเหนือเขื่อนมีชายหาดกว้างชื่อ หาดดอกเกด เป็นจุดลงเล่นน้ำ เขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนดินที่มีความยาวถึง 7.8 ก.ม และสูง 33 ม. มองเห็นสันเขื่อนทอดไกลสุดสายตา มีทะเลสาบหรือ อ่างเก็บน้ำอยู่ทิศเหนือ และมีทิวเขาเตี้ยๆ อยู่ห่างไกลออกไป สามารถเดินชมสันเขื่อนได้ในช่วงเช้าและช่วงเย็น บริเวณสันเขื่อนทิศตะวันตกติดกับประตูน้ำมีการจัดบริเวณพักผ่อนอย่างร่มรื่น เหมาะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เป็นอย่างมาก


บรรยากาศที่เขื่อนลำปาว

อาคารระบายน้ำล้น เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว

บรรยากาศบริเวณรอบๆ เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว

ที่เที่ยวแนะนำ