ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, กาฬสินธ์

อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์รีสอร์ท ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ โทร. 043-813-378, 043-811-623
เจนฟาร์มกุ้ง ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ชุ่มชื่นโภชนา ถนนภิรมย์ โทร. 043-811-086
แซบอิหลี ถนนภิรมย์ โทร. 043-811-514 ไทรทอง ถนนภิรมย์ (ติดโรงแรมไทรทอง)
ห้องอาหารสุภัค 81/7 ถนนเสน่หา (ภายในโรงแรมสุภัค) โทร. 043-811-031
อุดมโภชนา

ถนนโสมพะมิตร โทร. 043-811-912 อุรณีฟาร์มกุ้ง ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์

ที่พักแนะนำ