เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,444

10 ที่เที่ยว น่าเช็คอิน เพชรบุรี

10 ที่เที่ยว น่าเช็คอิน เพชรบุรี

1. เขื่อนแก่งกระจาน
เป็นเขื่อนที่สวยงาม มีบริการนั่งเรือชมบรรยากาศๆ รอบเขื่อน และที่พลาดไม่ได้คือ มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แต่ เขาพะเนินทุ่ง สะพานมาริโอ้

 

2. วัดกุฏิ
เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรี ที่พิเศษคือ พระอุโบสถสร้งาด้วยไม้สักทั้งหลัง รอบพระอุโบสถด้านนอกสลักเป็นเรื่องทศชาติมหาชาติ และไซอิ๋ว

3. พันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม
เป็นจุดพักสำหรับนักท่องเที่ยว มีสินค้าท้องถิ่ง ของจังหวัดเพชรบุรี ที่สำคัญยังมีฟาร์มให้ชมเดินเล่น ยังมีร้านอาหารบริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย

4. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เป็นพระราชวังฤดูร้อน เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ (เรือนไทยผสมยุโรป) สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นอาคารเปิดโล่ง 2 ชั้น ใต้ถุนสูง โดยยแบ่งเป็นหมู่พระที่นั่งฯ 3 องค์ มีอาคารประกอบ รวม 16 หลัง

5. วัดห้วยทรายใต้
วัดห้วยทรายใต้ในขณะนั้นเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ยังไม่มีอุโบสถสำหรับเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นสถานที่ในการบรรพชาและอุปสมบทแก่เหล่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและใช้เป็นสถานที่ทำอุโบสถสังฆกรรม

6. วัดใหญ่สุวรรณาราม
ป็นสถาปัตยกรรม-ศิลปกรรมยุคอยุธยาตอนปลาย สร้างด้วยไม้ผนังเป็นฝาปะกน ลงรักปิดทอง แต่การบูรณะผิดพลาดทำให้ถูกทาทับด้วยสีแดงทั้งหลัง เครื่องหลังคาเป็นโครงประดุชนิดมีจันทันต่อ มุงด้วยกระเบื้องกาบูแต่ด้วยการบูรณะที่ไม่ถูกต้องจึงมีการเทปูนตำ(ปูนโบราณ)ลงฉาบทั้งผืนหลังคา

7. ถ้ำเขาหลวง
เป็นสถานที่ ที่มีความงดงามทางธรรมชาติ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ภายในถ้ำ มีศิลปชิ้นงามถ้ำเขาหลวง และยังเป็นที่ประดิษฐานรอยประพุทธบาทบนแท่นฐาน

8. วัดมหาธาตุวรวิหาร
และเป็นวัดสำคัญที่ตั้งอยู่กลางเมืองเพชรบุรี ซึ่งโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในวัดล้วนได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอาณาจักร เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกวันโดยไม่เก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00น.

9. พระนครคีรี (เขาวัง)
ป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร มีความสูง 40 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน จากจุดนี้ สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่างๆ บนยอดเขาอีก 2 ยอด รวมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองเพชรบุรี

10. ศาลหลักเมืองเพชรบุรี
เป็นสถานที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวจังหวัดเพชรบุรี ตัวเสาหลักเมืองทำจากไม้ชัยพฤกษ์จากบ้านลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง และวัดเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง