ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,302

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดของประเทศไทย  มีพื้นที่ถึง 2,915 ตรกม. หรือ 1.8  ล้านไร่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2524 โดยกำหนดพื้นที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำและป่าเหนือเขื่อนแก่งกระจานเป็นเขตอุทยานฯ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นป่าดิบชื้น เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย ที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ริมทะเลสาบตอนใต้ จากสันเขื่อนแก่งกระจาน มีถนนเลียบออกมาทางซ้ายมือเป็นระยะทาง 3 กม. ถึงที่ทำการอุทยานฯ

-----------------------------------------------------------------

 

สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ

เขาพะเนินทุ่ง

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 50 กม. เป็นภูเขาสูงประกอบด้วยทุ่งหญ้ากว้าง สูงจากระดับ น้ำทะเลประมาณ 1,207 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่านานาชนิดมากมาย สภาพภูมิประเทศสมบูรณ์ มีทิวทัศน์งดงามมองจากยอดเขาสามารถเห็นทะเลหมอกในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว บริเวณเชิงเขาพะเนินทุ่ง กม.ที่ 36 เป็นจุดชมวิว การเดินทางต้องใช้พาหนะที่มีกำลังสูง หรือสามารถเหมารถปิกอัพได้จากบริเวณที่ทำการอุทยานฯ เนื่องจากสภาพถนนค่อนข้างแคบ ในการขึ้นไปยังจุดชมวิวด้านบนนี้ ทางอุทยานฯ จะมีตารางกำหนดเวลาในการใช้เส้นทางสายนี้ คือ จะเปิดให้รถขึ้นเขาขาไปช่วงเวลา 08.00-11.00 น. และกลับมาช่วง 13.00-16.00 น. เพื่อป้องกันอุบัติเหต

-----------------------------------------------------------------

เขาสน

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 6 กม. เป็นภูเขาลูกเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ มีป่าสนสองใบ และสนสามใบ สลับกับป่าเต็งรัง

bird4.jpg (4596 bytes)

-----------------------------------------------------------------

อ่างเก็บน้ำ

มีเนื้อที่ประมาณ 46.5 ตรกม. จุน้ำได้ 710 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ถูกสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี มีเกาะเล็กๆ อยู่กลางน้ำ นักท่องเที่ยวมักจะเช่าเรือชมทัศนียภาพรอบเกาะ.

-----------------------------------------------------------------

น้ำตกทอทิพย์

อยู่ห่างจากเขาพะเนินทุ่ง 15 กม. สามารถเดินทางโดยรถยนต์ และเดินทางเท้าเข้าถึงตัวน้ำตก ประมาณ 4 กม. มีความสูง 9 ชั้น แต่ละชั้นสวยงามแปลกตา สภาพโดยรอบเป็นป่าไม้ร่มรื่น ในฤดูที่มีน้ำมากนักท่องเที่ยวสามารถล่องแพไปตามลำน้ำได้ ทั้งนี้การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ลึกเข้าไปในผืนป่า ควรขอคำแนะนำ และคนนำทางจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก่อน นอกจากนี้ รถยนต์ที่ใช้ต้องมีกำลังเครื่องดีเพราะเส้นทางผ่านหุบเขาลาดชันสถานที่พักอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว และ มีสถานที่กางเต็นท์ บริเวณอ่างเก็บน้ำ บริเวณเขาพะเนินทุ่งและบริเวณโดยรอบ สามารถติดต่อจองที่พักได้ที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-0529, 579-4842


waterfall_thothip.jpg (5712 bytes)

 rafting.jpg (7108 bytes)