ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,846

วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร

อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 500 เมตร เป็นวัดเก่าแก่  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีฝั่งตะวันตก ภายในวัดแบ่งเขตพุทธวาสออกจากเขตสังฆาวาส สิ่งที่น่าสนใจ ในวัด ได้แก่ ปรางค์ห้ายอด เป็นปรางค์ก่ออิฐฉาบปูน สร้างตามคติมหายานถวายพระธยานิพุทธทั้งห้า ซึ่งทำรูปจำลองประดิษฐาน อยู่บนยอด

ปรางค์แต่ละองค์ สันนิษฐานว่าเดิมปรางค์ห้ายอดนี้  คงจะเป็นพระเจดีย์ห้ายอด เช่นเดียวกับที่เมืองนครศรีธรรมราช แล้วมาแก้ไขเป็นปรางค์ในสมัยหลัง ภายในปรางค์ใหญ่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ภาพปูนปั้นต่าง ๆ ในวิหารหลวงและพระอุโบสถ ฝีมือช่างเมืองเพชร ซึ่งหาดูได้ยาก
 นอกจากนั้นในวิหารยังบรรจุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเพชรบุรีนับถือมาก คือ รูปหลวงพ่อวัดมหาธาตุ รูปหลวงพ่อบ้านแหลม และรูปหลวงพ่อวัดเขาตะเครา

 

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวรวิหาร

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวรวิหาร

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวรวิหาร

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวรวิหาร

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวรวิหาร

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวรวิหาร

พระประทานวัดมหาธาตุวรวิหาร

พระประทานวัดมหาธาตุวรวิหาร

จิตรกรรมฝาผนัง วัดมหาธาตุวรวิหาร

จิตรกรรมฝาผนัง วัดมหาธาตุวรวิหาร

จิตรกรรมฝาผนัง วัดมหาธาตุวรวิหาร

จิตรกรรมฝาผนัง วัดมหาธาตุวรวิหาร

จิตรกรรมฝาผนัง วัดมหาธาตุวรวิหาร

จิตรกรรมฝาผนัง วัดมหาธาตุวรวิหาร

จิตรกรรมฝาผนัง วัดมหาธาตุวรวิหาร

จิตรกรรมฝาผนัง วัดมหาธาตุวรวิหาร

พระประทานวัดมหาธาตุวรวิหาร

พระประทานวัดมหาธาตุวรวิหาร

พระประทานวัดมหาธาตุวรวิหาร

พระประทานวัดมหาธาตุวรวิหาร

พระประทานวัดมหาธาตุวรวิหาร

พระประทานวัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร