ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,342

วัดกุฏิ

วัดกุฏิ

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเค็ม ตามทางหลวงหมายเลข 4 ก่อนถึงทางเข้าที่ว่าการอำเภอเขาย้อย 6 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรี พระอุโบสถสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง รอบพระอุโบสถด้านนอกสลักเป็นเรื่องทศชาติ มหาชาติ และไซอิ๋ว หน้าบันโบสถ์ทิศตะวันออก แกะสลักเป็นเหรียญตรามงกุฎ สมัยรัชกาลที่ 4 ส่วนด้านหลังทางทิศตะวันตก แกะสลักเป็นรูปเหรียญกษาปณ์ ราคา 1 บาท พร้อมตราแผ่นดินรัชกาลที่ 5 บานประตูเป็นลายเถาทะลุโปร่ง แกะสลักลายลึก ฝีมือประณีตด้วยฝีมือช่างชั้นครู

วิวมุมสูงมองเห็นเป็นแผนผังวัดกุฎี

วิวมุมสูงมองเห็นเป็นแผนผังวัดกุฎี

วิวบ้าน ต้นไม้เขียวๆด้านบน

วิวบ้าน ต้นไม้เขียวๆด้านบน

วิวหลังคาพระอุโบสถ

วิวหลังคาพระอุโบสถ

ประตูเป็นแกะสลักไม้

ประตูเป็นแกะสลักไม้

ด้านหน้า วัดกุฎี

ด้านหน้า วัดกุฎี

เสาของวัดกุฎีมีลายสลักสีสวย

เสาของวัดกุฎีมีลายสลักสีสวย

ของเก่า เก็บรักษาของวัดกุฎี

ของเก่า เก็บรักษาของวัดกุฎี

นาฬิกาโบราญสะสม ของวัดกุฎี

นาฬิกาโบราญสะสม ของวัดกุฎี

โบสถ์ที่ทำด้วยไม้สักทั้งหลังเลย

โบสถ์ที่ทำด้วยไม้สักทั้งหลังเลย

โบสถ์ไม้สัก

โบสถ์ไม้สัก

ด้านหน้าของทางเข้าวัดกุฎี

ด้านหน้าของทางเข้าวัดกุฎี