ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,114

วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดใหญ่สุวรรณาราม

อยู่ที่ถนนพงษ์สุริยา ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร วัดนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้มีการบูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวัดมีศาลาการเปรียญ เป็นพระตำหนักไม้สักทั้งหลังที่พระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชทานแด่พระสังฆราชชาวเพชรบุรี ศาลาการเปรียญนี้มีการแกะสลักไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะบานประตูสลักลายก้านขดปิดทอง และยังมีธรรมาสน์เทศน์ ซึ่งแกะสลักลงรักปิดทอง รูปทรงเป็นบุษบกที่งดงามและสมบูรณ์ บนผนังภายในพระอุโบสถ มีภาพเขียนเทพชุมนุม อายุกว่า 300 ปี สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมศิลปกรรมในพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ ต้องไปติดต่อขอกุญแจที่เจ้าอาวาส

 
ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

พระประทาน ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

พระประทาน ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

พระประทาน ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

พระประทาน ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

พระประทาน ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

พระประทาน ภาพมุมสูง วัดใหญ่สุวรรณาราม

หอเก็บพระไตรปิฏก

หอเก็บพระไตรปิฏก

วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดใหญ่สุวรรณาราม

หอเก็บพระไตรปิฏก

หอเก็บพระไตรปิฏก

วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดใหญ่สุวรรณาราม