ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,426

วัดห้วยทรายใต้

วัดห้วยทรายใต้

วัดห้วยทรายใต้ มีเนื้อที่ 31 ไร่ 68 ตารางวา มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง มี วิหารเจ้าแม่กวนอิม วิหาร 3 มุข หอระฆัง ศาลากลางน้ำ มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 100 นิ้ว สูง 168 นิ้ว พร้อมพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร


วัดห้วยทรายใต้ ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านห้วยทรายใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม จากหลักกิโลเมตรที่ 220 ระยะทาง 700 เมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรี 53 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอหัวหิน 11 กิโลเมตร วัดห้วยทรายใต้ ได้ทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยหลวงพ่อโต จุนฺโท ได้สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน
บ้านห้วยทรายใต้ ในเนื้อที่ดิน 32 ไร่ ซึ่งเป็นสมบัติของโยมมารดาของหลวงพ่อโต และโยมมารดาได้มีศรัทธาถวาย เพื่อสร้างวัด ท่านหลวงพ่อโตได้ทำการปลูกสร้างเสนาสนะเป็นศาลาบำเพ็ญกุศล ขนาดกลาง 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลของศรัทธาสาธุชนในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันตรุษสงกรานต์ และวันสำคัญต่าง ๆ ในทางพุทธศาสนา เป็นต้น


วัดห้วยทรายใต้มุมสูง

บรรยากาศวิวสวยๆ

บรรยากาศตรงกลางของวัดห้วยทรายใต้

วัดห้วยทรายใต้

บรรยากาศวัดห้วยทรายใต้

ล้องรอบด้วยบ้าน และต้นไม้