การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, เชียงราย 

ทางรถยนต์ icon_car.jpg (808 bytes)

สามารถเดินทางเป็นวงรอบได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านตากฟ้า-วังทอง-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ไปอำเภองาว แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพะเยาไปจังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 785 กม. ขากลับใช้เส้นทางสายใหม่จากเชียงราย ผ่านอำเภอแม่สรวย-เวียงป่าเป้า-แม่ขะจาน-ดอยสะเก็ด มาเชียงใหม่ ทิวทัศน์สองข้างทางเป็นป่าเขาสวยงาม เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้วจะมีทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูน มาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้

 

การเตรียมรถยนต์ก่อนเดินทาง 

ก่อนเดินทางควรตรวจสอบรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อความไม่ประมาทควรให้ช่างตรวจสภาพรถยนต์ล่วงหน้า และควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ด้วยตนเองอีกครั้ง 

1. ระดับน้ำมันเครือง 

2. ระดับน้ำในหม้อน้ำ 

3. ระดับน้ำมันเบรก 

4. ระดับน้ำมันคลัตช์ หรือระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 

5. ลมยาง 

6. ระดับน้ำลางกระจก 

อุปกรณ์จำเป็นในรถยนต์ 

อุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในกรณีที่รถยนต์เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการเดินทาง จึงควรมีประจำไว้ในรถยนต์ ไม่ควรนำออกไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 

1. ยางอะไหล่ 

2. แม่แรงและที่ขันนอตล้อ 

3.สายลากรถ 

4. สายพ่วงแบตเตอรี่ โดยเฉพราะสำหรับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ 

5. เครืองมือพื้นฐาน เช่น ไขควง คีม เป็นต้น 

ทางรถโดยสารประจำทางicon_bus.gif (237 bytes)

มีรถปรับอากาศวีไอพี ชั้น 1 ชั้น 2 และรถธรรมดา ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) จากนั้นต้องใช้บริการรถสองแถว สามล้อเครื่อง และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พาไปเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ที่ต้องการ บางย่านในตัวเมืองอาจเดินทางเที่ยวได้เพราะวัดต่าง ๆ จะอยู่ใกล้กัน  รถโดยสารส่วนใหญ่ไปจอดที่สถานนีขนส่ง จ.เชียงราย และ นักท่องเที่ยวได้เพราะวัดต่าง ๆ จะอยู่ใกล้กัน

รถโดยสารส่วนใหญ่ไปจอดที่สถานีขนส่ง จ. เชียงราย และนักท่องเที่ยวสามารถต่อรถโดยสารเพื่อเดินทางไปยังอำเภอต่าง ๆ ได้ที่สถานีขนส่ง ฯ โดยสะดวก และต่อละอำเภอมีรถสองแถว  รถสามล้อเครือง และมอเตอร์ไซร์รับจ้างให้เรียกใช้บริการได้ทั่วไปนอกจากนั้นยังมีรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ บริการไปถึงอำเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่งโดยตรง คือแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ช่วยให้นักนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องเสียเวลาต่อรถจากตัวเมืองเชียงรายไปอีก 

ทางรถไฟicon_railway1.gif (1046 bytes)

 

จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โดยสารรถไฟไปลงที่จังหวัดลำปาง หรือเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อไปโดย ทางรถยนต์ ไปจังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟ กรุงเทพฯ โทร 0-2621-8701

  

ทางเครื่องบินicon_airway.gif (964 bytes)

  • บริษัท การบินไทย มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงรายทุกวัน นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินไป-กลับระหว่างเชียงใหม่และเชียงรายทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 1566 สำรองที่นั่ง โทร 02-356 1111 สำนักงานเชียงใหม่ โทร  053 920 999, 053 920 952-3
  • บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพ-ไปเชียงราย มีทั้งขาไปและขากลับ ทุกวันวันละ 5 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1318 หรือเว็บไซต์ https://nokair.com
  • บริษัท แอร์เอเชีย มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพ-เชียงราย มีทั้งขาไปและขากลับ ทุกวัน วันละ 5 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 025159999 หรือเว็บไซต์ https://www.airasia.com
  • สาบการบินไทยสไมล์ มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)ไปเชียงราย มีทั้งขาไปและขากลับ ทุกวัน วันละ 4 เที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1181, 021188888 หรือเว็บไซต์ https://www.thaismileair.com

 

การเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดใกล้เคียง 

จากเชียงราย มีรถโดยสารไปยังเชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง แม่สอด พิษณุโลก พัทยา นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี และขอนแก่น ติดต่อสถานีขนส่งเชียงราย โทร 0-5371-1369

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --