การเดินทาง

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,573

ล่องแก่งแม่กก

ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจากอ.ฝาง 24 กม. จากเชียงใหม่มีรถประจำทางออกจากประตูช้างเผือกไปลงที่ฝางใช้เวลาประมาณ 4 ชม. แล้วจะพมีรถสองแถววิ่งประจำระหว่างฝางกับท่าตอน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีเรือหางยาวบริการถึงเชียงราย ออกจากท่อตอนเวลา 12.30 น ถึงเชียงราย 16.30 น. และจากเชียงรายเวลา 10.30 น. ถึงท่าตอน 15.30 น. ระยะทางประมาณ 80 กม. ค่าโดยสารคนละ 170 บาท เหมาลำ ลำละ 1,700 บาท จุประมาณ 8-10 คน

นอกจากนี้ยังมีบริการล่องแพตามลำน้ำกกจากท่อตอนไปเชียงราย ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน รายละเอียดต่อต่อร้านชาวแพ (ทิพย์เทรเวล) 211  ม. 3  ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทร (053) 459312 หรือ (01) 981-1780

  ที่ท่าตอนมีรีสอร์ทและเกสท์เฮ้าส์ 4-5 แห่ง หรือจะพักที่ฝาง (22 กม.จาท่าตอน)
 มีโรงแรมเล็ก ๆ ให้พักได้
  จุดท่องเที่ยวทางน้ำ (จากท่าตอนเชียงใหม่-ท่าเรือเชียงราย)

 พระธาตุสบฝาง (อ.ฝาง)
 บ้านแม่สลัก (เขตแดนเชียงใหม่-เชียงราย)
 บ้านใหม่ (หมู่บ้านไทยใหญ่)
 บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกระเหรี่ยง)
 บ้านจะคือ (หมู่บ้านมูเซอ)
 บ้านผามูบใหม่ (หมู่บ้านมูเซอใหม่)
 โป่งน้ำร้อนผาเคียว
 บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง) และ
 ถ้ำพระ (อ.เมืองเชียงราย)

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --