แก้ไข

งานเทศกาลรื่นเริ่ง, เชียงราย

งานพ่อขุนเม็งราย

จัดขั้นวันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นงานประจำปีของจังหวัด มีการออกร้าน จัดนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชนและงานรื่นเริงอื่น ๆ

 

งานวันลิ้นจี่เชียงรายและสับปะรดนางแล

จัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี การประกวดขบวนรถและธิดาลิ้นจี่ และการออกร้าน

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --