ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 152

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย ตั้งอยู่ที่ บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำแบบเขื่อนดิน อันเนื่องมาจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่บริเวณรอบๆ นั้น จะถูกล้อมด้วยภูเขา เป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ โดยเฉพาะในช่วงเย็นที่พระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า