ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 99

ณ สัทธา อุทยานไทย

ณ สัทธา อุทยานไทย

อุทยานแห่งความศรัทธา ความเชื่อ ความรู้ในความเป็นไทย และบุคคลสำคัญ #ณสัทธา
โบสถ์สมัยสุโขทัย
ตื่นตาตื่นใจด้วยเทคนิค mapping บนผนังโบสถ์และองค์พระพุทธรูป บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย และความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย

ถ้ำพุทธชาดก
พบกับเทคนิคแสง สี เสียง บอกเล่าเรืองราวขององคุลีมาลเกระ มหาโจรที่ปล้นฆ่าคนมากถึง 999 คน แต่ภายหลังมีศัทธาในพุทธศาสนา กลับใจบวชเป็นพระภิกษุ และบรรลุเป็นพระอรหันต์

เพลิดเพลินกับสิ่อที่ทันสมัย
Interactive game, Augmented Reality (AR), Photo frame, การ์ตูนแอนนิเมชั่น ในจุดเยี่ยมชมต่างๆ ผ่าน Appcation สนุก มีสาระ แล้วยังทำให้การถ่ายรูปที่ระลึกในแต่ละจุดของคุณสนุกกว่าที่คิดไว้

จุดเยี่ยมชม
ไทยสัทธา
จุดจัดแสดงภาพรวม แนวคิด ประวัติความเป็นมา กว่าจะเป็น ณ สัทธาไฮไลท์ห้ามพลาด

มหาราชกษัตรา
อนุสาวรีย์พระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระนเรศมหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จ พระปิยมหาราช 3 มหาราชผู้ "กอบกู้รักษษเอกราชไทย" ตามแนวฉบับยุคสมัยของท่าน

ณ สัทธานุสรณ์
ชั้นบน จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระจริยวัตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในอิริยบถต่างๆ พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และจำลองบ้านสมเด็จย่าในวัยเด็กที่วัดอนงคาราม

ณ สัทธานุสรณ์
ชั้นล่าง จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญ โดยจัดบรรยากาศและจำลองสถานที่ที่บุคคลนั้นๆ เคยใช้ชีวิตอยู่จริง พร้อมเรื่องราวชีวิตเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของบุคคลนั้นๆ

ถ้ำพุทธชาดก
ถ้ำจำลอง จัดแสดงเรื่องราวของมหาโจรองคุลีมาล ด้วยแสง สี เสียง ตั้งแต่เกิดจนกลายเป็นมหาโจร แล้วกลับใจบวชเป็นภิกษุ และบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

อริยสัทธา
จัดแสงหุ่นพระอริยสงฆ์ที่ควรค่าแก่การกราบไหว้ ซึ่งประดิษฐษนบนนกุฎิตามแบบฉบับแต่ละภาค หอสวดมนต์สถาปัตกรรมแบบมอญ เสมือนท่านได้มีโกาสไปกราบท่านอย่างใกล้ชิดถึงกุฎิ

สัทธาถิ่นเรือนไทย
บ้านไทยจำลองตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดของแต่ละภาคสัมผัสวิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคอย่างใกล้ชิด ผ่านการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ การกิน-อยู่ และศิลปวัฒนธรรมของคนในแต่ละภาคพร้อมกิจกรรมพิเศษที่ทำให้เรือนแต่ละหลังมีชีวิตชีวา ราวกำลังย้อนเวลาเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในภาคนั้นๆ

ลานภิรมย์
บอนไซรูปร่างสวยงามจำนวนมากที่อยู่ก่อตั้ง ณ สัทธาสะสมมายาวนาน แบบลานกลางแจ้ง ฉากหลังเป็นน้ำตกที่ทำให้การเดินชมน่ารื่นรมย์ขึ้น

ลานอวโลสัทธา
พระโพธิสัตว์อวโลกิเศวรปางมหาราชลีลา พระผู้ทัศนาดูโลก เฝ้าดูและและคอยช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วยทุกข์ ความสุข 3.5 เมตร จำลองจากศิลปะจากราชวงศ์ซ้อง ประเทศจีน

แวะพักกายา
แวะพักระหว่างทาง ดื่มน้ำสมุนไพรคลายร้อน