ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 944

ศรีปากประ ยอยักษ์

ศรีปากประ ยอยักษ์

ศรีปากประ ตั้งอยู่ที่ปากคลองปากประ ริมทะเลสาบ ที่เกิดจากการมองเห็นศักยภาพของพื้นที่ปากประของคนในท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาปากประให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้คนรู้จักกันในวงกว้าง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยสร้างรายได้รวมทั้งงานให้กับชาวบ้าน รวมถึงในการพัฒนาพื้นที่เชิงอนุรักษ์ โดยการทำอาคารหลังเล็กๆ หลายหลัง ยกสูงเพื่อให้พ้นน้ำเวลาน้ำหลาก มีทางเดินเชื่อมต่ออาคารที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติ วัสดุที่ใช้สำหรับตกแต่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วใช้จากธรรมชาติ ทั้งไม้กระดานเก่าใหม่ผสมกัน ไม้ไผ่ หลังคามุงใบเหรง

ภาพมุมสูง ศรีปากประ ยอยักษ์

ภาพมุมสูง ศรีปากประ ยอยักษ์

ภาพมุมสูง ศรีปากประ ยอยักษ์

ภาพมุมสูง ศรีปากประ ยอยักษ์

ภาพมุมสูง ศรีปากประ ยอยักษ์

ภาพมุมสูง ศรีปากประ ยอยักษ์

ภาพมุมสูง ศรีปากประ ยอยักษ์

ภาพมุมสูง ศรีปากประ ยอยักษ์

ภาพมุมสูง ศรีปากประ ยอยักษ์

ภาพมุมสูง ศรีปากประ ยอยักษ์

ศรีปากประ ยอยักษ์

ศรีปากประ ยอยักษ์

ศรีปากประ ยอยักษ์

ศรีปากประ ยอยักษ์

ไฮไลท์ของ ศรีปากประ ยอยักษ์

ไฮไลท์ของ ศรีปากประ ยอยักษ์

ศรีปากประ ยอยักษ์

ศรีปากประ ยอยักษ์

ศรีปากประ ยอยักษ์

ศรีปากประ ยอยักษ์