ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 126

น้ำตกเหรียงทอง

อยู่ห่างจากชุมชนตลาดเขาปู่ ประมาณ 3 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขานครศรีธรรมราช และได้รับการขนานนามว่า "น้ำตกร้อยชั้น" ชั้นที่สวยงามที่สุดคือ ชั้นที่ 13 ครับ ซึ่งมีจุดชมวิว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลน้อยและเขาปู่-เขาย่าได้