ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม พัทลุง
 ( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

ลำปำ รีสอร์ท

88 ม.6 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง, พัทลุง

900
2.5

เดอะ เซ็นทริส พัทลุง

53 ถ.โพธิ์สะอาด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง, พัทลุง

1,200
4.0

เดอะริช รีสอร์ท ทะเลน้อย

346 ม.12 ถ.ทะเลน้อย-ลำปำ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน, พัทลุง

700
2.5

บายดี จัง รีสอร์ท

203 ม.7 ต.นาท่อม อ.เมือง, พัทลุง

470
3.0

สิทธินาถ แกรนด์วิว โฮเต็ล

69 ถ.พิเศษกิจ, ต.คูหาสวรรค์, อ.เมือง, พัทลุง

1,000
3.0

วีอาร์ แมนชั่น พัทลุง

ถนน ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง, พัทลุง

500
2.0

ดีดี รีสอร์ท พัทลุง

5 หมู่ 1 ถ.เจ้าพระยา ต.เเม่ขรี อ.ตะโหมด, พัทลุง

750
3.0

อนันตา รีสอร์ท แม่ขรี

347 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว, พัทลุง

550
2.0

เมอร์เดอลอง พัทลุง

42 ถนน ประชาบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง, พัทลุง

900
3.0

เลเดอบัว รีสอร์ท

ทางหลวง ชนบท พท. 4007 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน , พัทลุง

888
3.0

ทะเลน้อย รีสอร์ท

309 ม.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน , พัทลุง

600
3.0

เอส.เค.พาร์ค

257 ม. 5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม, พัทลุง

1,200
2.5

มายการ์เด้น รีสอร์ท

354 หมู่ 8,ต.โคกสัก อ.บางแก้ว, พัทลุง

525
1.0

ร้อยทอง รีสอร์ท

375 หมู่.1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน, พัทลุง

960
2.5

เดอะ เกรท แมนชั่น พัทลุง

ถนน จรูญธรรม อ.เมือง, พัทลุง

585
1.0

ลิตเติ้ลแกรนด์

99/9 ม.4 ถนนพัทลุง-ตรัง ต.นาท่อม อ.เมือง, พัทลุง

400
3.0

ล่องแก่ง หนานมดแดง

80 หมู่ 1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม, พัทลุง

1,650
3.0

หาดทอง รีสอร์ท

378 ม.6 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน, พัทลุง

700
3.0

ซิตี้ปาร์ค พัทลุง

63/6 ถนน ผดุงดอนยอ, ต. คูหาสวรรค์ อ.เมือง, พัทลุง

900
3.0

ศรีปากประ อันดาคูรา บูตีค รีสอร์ท

222 ม. 4, ต. พนางตุง อ. ควนขนุน, พัทลุง

2,026
5.0

ศิวา รอยัล โฮเตล

Recommended

1 ถนนพัฒนา ต. คูหาสวรรค์ อ. เมือง , พัทลุง

1,000
3.0