ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม พัทลุง
 ( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

ลำปำ รีสอร์ท

88 ม.6 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง, พัทลุง

900
2.5

โรงแรมเดอะ เซ็นทริส พัทลุง

53 ถ.โพธิ์สะอาด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง, พัทลุง

1,200
4.0

โรงแรม ชัยคณาธานี

100 ถ.พิเศษกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง, พัทลุง

850
3.0

ดีดี รีสอร์ท

5 หมู่ 1 ถ.เจ้าพระยา ต.เเม่ขรี อ.ตะโหมด, พัทลุง

750
3.0

ร้อยทอง รีสอร์ท

375 หมู่.1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน, พัทลุง

960
2.5

ล่องแก่ง หนานมดแดง

80 หมู่ 1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม, พัทลุง

1,650
3.0

ศิวา รอยัล โฮเตล

1 ถนนพัฒนา ต. คูหาสวรรค์ อ. เมือง , พัทลุง

1,000
3.0