แผนที่

แก้ไข

แผนที่จังหวัดพัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขาทะลุ
2 หาดแสนสุขลำป่า
3 ถ้ำมาลัย4วัดวัง
5 วังเจ้าเมืองพัทลุง
6 วัดเขียนบางแก้ว
7 เกาะสี่ เกาะห้า
8 น้ำตกไพรวัลย์
9 น้ำตกไร่เหนือ
10 น้ำตกบ้านโตน
11 น้ำตกเขาคราม  

หมายเหต ดูตามหมายเลขในแผนที่

สงวนลิขสิทธิ์ โดย thai-tour.com