ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,180

น้ำตกบ้านโตน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลลำสินธุ์ เดินทางจากตัวเมืองไปตามทางหมายเลข 4 ประมาณ 18 กม.มีทางแยกถนนสายคลองหมวยบ้านกงหรา ระยะทาง 9 กม. จะถึงทางแยกบ้านโตน ต่อไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กม. ก็ถึงน้ำตก ทางน้ำไหลเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นลงมา