ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,186

ภูเขาอกทะลุ

ภูเขาอกทะลุ

จากวัดคูหาสวรรค์มุ่งหน้าไปบนทางหลวงหมายเลข 4047 สู่สถานีรถไฟพัทลุงจะพบภูเขาอกทะลุ ตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านตะวันออกของสถานีรถไฟ ภูเขาอกทะลุเป็น สัญลักษณ์ของพัทลุง มีความสูงประมาณ 250 เมตร มีทางสำหรับปีนขึ้นยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้ ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้คือ มีช่องแลทะลุยอดภูเขาอยู่บริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขาซึ่งเป็นที่มา ของชื่อภูเขาลูกนี้

 

ด้านหน้าภูเขาออกทะลุ

ด้านหน้าภูเขาออกทะลุ

ถนนเรียบ ไปจนถึงตัวภูเขาอกทะลุ

ถนนเรียบ ไปจนถึงตัวภูเขาอกทะลุ

ซูมภาพเข้าไปใกล้ๆ ยอดเขา

ซูมภาพเข้าไปใกล้ๆ ยอดเขา