ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,782

ช่องมิตรภาพ ไทย พม่า

ช่องมิตรภาพ ไทย พม่า

ช่องมิตรภาพชายแดน ไทย-พม่า คือ แนวท่อก๊าซจากอ่าวมะตะมะในประเทศพม่า ผ่านมาทางบ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ ประเทศไทย มีจุดพักท่อ ฝั่งไทย และฝั่งพม่า ผ่านมาตามแนวสันเขาผ่านช่องแคบ ช่องนี้ ปัจจุบันที่นี่ไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวข้ามไปยังฝั่งประเทศพม่า ด่านมิตรภาพจะมีทหารไทย และทหารพม่าคอยดูแลพื้นที่ในการเข้าออกอยู่ตลอดเวลา นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในพม่า แค่สุดเขตประเทศไทยไม่เกินป้อมที่ฝั่งพม่า นักท่องเที่ยวสามารถชมแนวเขา 

วิวสวยๆริมถนน ช่องมิตรภาพไทย-พม่า

วิวสวยๆริมถนน ช่องมิตรภาพไทย-พม่า

บริเวณรอบๆ ช่องมิตรภาพไทย-พม่า

บริเวณรอบๆ ช่องมิตรภาพไทย-พม่า

ช่องมิตรภาพไทย-พม่า

ช่องมิตรภาพไทย-พม่า

บ้าน หรือจุดให้บริการ ช่องมิตรภาพไทย-พม่า

บ้าน หรือจุดให้บริการ ช่องมิตรภาพไทย-พม่า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --