ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,584

ตลาดสดทองผาภูมิ

ตลาดสดทองผาภูมิ

ตลาดสดทองผาภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขุนแผน เดิมตลาดแห่งนี้มีความเป็นพื้นบ้าน เพราะการวางตั้งขายสินค้าส่วนใหญ่จะวางบนพื้นและเป็นสินค้าพื้นเมือง แม่ค้าเป็นคนพื้นเมืองหลากหลายชนิด บรรยากาศดูธรรมชาติ มีของขายเป็น ผลไม้ตามฤดูกาล ปลาแม่น้ำ ของป่า ผักป่า ในบรรยากาศตอนเช้าจะเห็นหมอก และได้เห็นบรรบากาศแบบชาวบ้านตลาดสดทองผาภูมิ

ตลาดสดทองผาภูมิ

มาถึงทองผาภูมิ ขาดไม่ได้เลยจ้า ขนมขึ้นชื่อของที่นี่

มาถึงทองผาภูมิ ขาดไม่ได้เลยจ้า ขนมขึ้นชื่อของที่นี่

แผนที่โดยสังเขป เดินทางง่ายๆ ไปกับแผนที่

แผนที่โดยสังเขป เดินทางง่ายๆ ไปกับแผนที่

รถโดยสารทองผาภูมิมีสองสี

รถโดยสารทองผาภูมิมีสองสี

ตลาดสดทองผาภูมิ

ตลาดสดทองผาภูมิ

ผักสดๆ ที่ตลาดสดทองผาภูมิ

ผักสดๆ ที่ตลาดสดทองผาภูมิ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --