ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,126

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่ และที่ทำการเหมืองแร่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2502 เรื่อยมา เหมืองแร่แห่งนี้ เหมืองแร่ที่นี่ทำคือ ดีบุก และวลแฟลมเป็นหลัก และได้หยุดกิจการไปเมื่อปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากแร่ราคาตกต่ำ สภาพพื้นที่ มีลักษณะเขา หัวโล้น กองหินจากการคัดแยกแร่ และร่องรอยการพังของพื้นที่ตีนเขาบางส่วน ร่องรอยที่ยังคงเหลืออยู่ คือ มีไม้ผลที่ผู้ทำเหมืองเดิมปลูกไว้

ทางเข้าน้ำตกจ๊อกกระดิ่น

ทางเข้าน้ำตกจ๊อกกระดิ่น

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น

บริเวณรอบๆน้ำตกจ๊อกกระดิ่น

บริเวณรอบๆน้ำตกจ๊อกกระดิ่น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --