ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,488

เนินเสาธง

เนินเสาธง

เนินเสาธง เป็นจุดที่ตั้งธงประเทศไทยและประเทศพม่า ริมฝั่งชายแดนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณนี้จะมีทหารจากประเทศไทยและประพม่าดูแลตลอด การที่จะเดินข้ามไปนั้นไม่สามารถข้ามได้ แต่จุดบริเวณเสาธงสามารถมองเห็นวิวฝั่งประเทศพม่าได้  และสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเวลาเช้า และมองเห็นพระอาทิตย์ตกในช่วงยามเย็น ทั้งยังสามารถเก็บภาพ และบรรยากาศดีๆที่เนินเสาธงได้อีก


ทางขึ้นเนินเสาธง

บริเวณรอบๆ เนินเสาธง

บริเวณรอบๆ เนินเสาธง

ทางขึ้นเนินเสาธง

ทางขึ้นเนินเสาธง

วิวสวย บริเวณรอบๆ เนินเสาธง

วิวสวย บริเวณรอบๆ เนินเสาธง

มองเหเ็น บริเวณรอบๆ เนินเสาธง

มองเหเ็น บริเวณรอบๆ เนินเสาธง

จุดนั้นกำลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติม

จุดนั้นกำลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --