ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,888

บ้านอีต่อง

บ้านอีต่อง

หมู่บ้านอีต่อง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ริมชายแดนไทย-พม่า ที่เงียบ สงบ ปลอดภัย และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนพื้นบ้าน ยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ และวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งเป็นเหมือนมนต์เสน่ห์ให้คนเมืองเข้ามาสัมผัสความเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์แห่งนี้

หมู่บ้านอีต่อง มีมาราวๆ 60-70 ปีก่อน เกิดขึ้นพร้อมๆ กับช่วงที่เริ่มมีการขุดหาแร่กันในแถบนี้ ชื่อหมู่บ้านอีต่อง มาจากคำว่า "หมู่บ้านณัตเอ็งต่อง" ซึ่ง "ณัต" แปลว่า เทพเจ้า หรือเทวดา "เอ็ง" แปลว่า บ้าน "ต่อง" แปลว่าภูเขา รวมกันแล้วจึงแปลได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขาเทวดา ต่อมาได้เรียกเพี้ยนเสียงกลายเป็น "หมู่บ้านอีต่อง" มาจนถึงทุกวันนี้

นอกจากนั้นแล้วเรายังได้รับความเป็นมิตรของชาวบ้านอีต่อง ที่สำคัญสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นเหมือนเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว อีกหนึ่งไฮไลท์ของหมู่บ้านอีต่องคือ การได้มากินปูทะเล และกุ้งสด จากฝั่งทะเลอันดามัน ที่มาจากฝั่งพม่า เพราะหมู่บ้านอีต่องอยู่ห่างจากทะเลอันดามันเพียงชั่วโมงกว่าๆ หรือประมาณ 60 กิโลเมตร

 
ร้านขายของ ที่ระลึกที่ บ้านอีต่อง

ร้านขายของ ที่ระลึกที่ บ้านอีต่อง

หมู่บ้าน ทำจากไม้ส่วนใหญ่

หมู่บ้าน ทำจากไม้ส่วนใหญ่

ป้ายบอกทาง และเส้นทาง

ป้ายบอกทาง และเส้นทาง

ร้านขายเสื้อผ้า ของใช้ที่ระลึก

ร้านขายเสื้อผ้า ของใช้ที่ระลึก

แผนที่โดยสังเขป บ้านอีต่อง

แผนที่โดยสังเขป บ้านอีต่อง

บ้านอีต่อง ร้านค้าขายของ

บ้านอีต่อง ร้านค้าขายของ

บ้านอีต่อง เมือถึงจะเห็นป้ายนี้เลยล

บ้านอีต่อง เมือถึงจะเห็นป้ายนี้เลยล

ป้ายชี้ทาง

ป้ายชี้ทาง

ซุ้มประตูทางเข้า

ซุ้มประตูทางเข้า

รถโดยสารสีเหลือง แนวๆ

รถโดยสารสีเหลือง แนวๆ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --