ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,202

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ทองผาภูมิ

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ทองผาภูมิ

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จะอยู่ด้านหลังของตลาดทองผาภูมิ ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกายของผู้ในบริเวณนี้โดยรอบ จุดนี้ในช่วงยามเย็นอากาศจะเย็นสบาย ท่านสามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของแม้น้ำแควที่ไหลผ่านบริเวณจุดชมวิวนี้ได้อย่างสวยงาม

บรรยากาศริมน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ทองผาภูมิ

บรรยากาศริมน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ทองผาภูมิ

สวนสาธารณ กิจกรรมเล่น สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ทองผาภูมิ

สวนสาธารณ กิจกรรมเล่น สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ทองผาภูมิ

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ทองผาภูมิ ศาลา

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ทองผาภูมิ ศาลา

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ทองผาภูมิ ป้ายด้านหน้า

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ทองผาภูมิ ป้ายด้านหน้า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --