ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,294

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเย่งและป่าเขาช้างเผือก ในเขตท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 700,000 ไร่ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัว ในแนวทิศเหนือ-ใต้เป็นส่วนหนึ่ง ของเทือกเขาตะนาวศรี ยอดเขาที่สำคัญได้แก่ เขาพุถ่อง เขาด่าง เขาช้างเผือก เขานิซา  เขาปากประตู เขาเลาะโล เขาหนองโทคี เขาชะโลง เป็นต้น และกำเนิด ของลำห้วยต่างๆ เช่น ห้วยกบ ห้วยซ่าน ห้วยองค์พระ ห้วยมาลัย ห้วยปีคี ห้วยปากคอก ห้วยเจ็ดมิตร

ภายในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ภายในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

จุดบริการข้อมูลนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

จุดบริการข้อมูลนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

บริเวณทางเข้าของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

บริเวณทางเข้าของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --