ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,169

เหมืองปิล็อก

เหมืองปิล็อก

เหมืองปิล็อก ตั้งอยู่ในตำบลปิล็อกซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3272 มีการทำเหมืองแร่ดีบุก วุลแฟรมกันมากบนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า ระหว่างทางสามารถแวะชม “ปิล็อกฮิลล์” สถานที่ปลูกไม้ผลและไม้ประดับเมืองหนาว ซึ่งอยู่ห่างจากทองผาภูมิประมาณ 32 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีน้ำตกสวยงามหลายแห่งซึ่งการจะเข้าถึงน้ำตกจะต้องใช้การเดินเท้า
 เช่น น้ำตกจอกกะดิน และน้ำตกเจ็ดมิตร การเดินทางควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากเส้นทางส่วนใหญ่มีความสูงชันและคดเคี้ยว

กลิ่นไอของเหมืองปิล็อก

กลิ่นไอของเหมืองปิล็อก

แอ่งน้ำเล็กๆๆ น้ำใสมาก

แอ่งน้ำเล็กๆๆ น้ำใสมาก

ท่อเหล็กเก่าๆ สนิมขึ้นเลยทีเดียว

ท่อเหล็กเก่าๆ สนิมขึ้นเลยทีเดียว

บ้านเก่าๆ เหมืองปิล็อก

บ้านเก่าๆ เหมืองปิล็อก

ท้ายรถสิบล้อมีความเป็นคลาสสิค

ท้ายรถสิบล้อมีความเป็นคลาสสิค

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --