ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,047

พระแท่นดงรัง

พระแท่นดงรัง

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ามะกา โดยแยกเข้าไปจากตลาดท่าเรือประมาณ 10 กม. สถานที่แห่งนี้เป็นวัดโบราณซึ่งมีแท่นหินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ ที่พระพุทธเจ้าประชวรและเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นี่ ทุกๆ ปี จะมีงานนมัสการอย่างมโหราฬ ประมาณกลางเดือน 4 ของไทย

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --