ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,661

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์

อยู่ห่างจากน้ำตกเอราวัณ ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางตอนบนของแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เขื่อนศรีนครินทร์อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร บนทางหลวงสาย 3199 (กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์) ทางเขื่อนมีบ้านพักรับรองไว้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 0 2436 6046-8 รานอาหารเรือล่อง โทร. 0 3457 4001 ต่อ 2455, 2457

 

วิวอีกด้านของ เขื่อนศรีนครินทร์

วิวอีกด้านของ เขื่อนศรีนครินทร์

จุดธงชาติไทยของ เขื่อนศรีนครินทร์

จุดธงชาติไทยของ เขื่อนศรีนครินทร์

ป้ายสัญลักษณ์

ป้ายสัญลักษณ์

ธงชาติไทยบริเวณ ด้านบน

ธงชาติไทยบริเวณ ด้านบน

เขื่อนศรีนครินทร์ มุมนี้จะมองเห็นวิวภูเขา

เขื่อนศรีนครินทร์ มุมนี้จะมองเห็นวิวภูเขา

ทางเดินไปชมสะพาน

ทางเดินไปชมสะพาน

ถนนริมเขื่อนศรีนครินทร์

ถนนริมเขื่อนศรีนครินทร์

วิว ตอนแดดส่องพอดี

วิว ตอนแดดส่องพอดี

ถนนวิวสวยๆ เขื่อนศรีนครินทร์

ถนนวิวสวยๆ เขื่อนศรีนครินทร์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --