ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,883

สะพานมอญ

สะพานมอญ

สะพานมอญ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นสะพานที่ยาวเป็นลำดับ 2 ของโลกมีความยาวถึง 850 เมตร เป็นสะพานที่สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลีย อยู่ในตัวอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (หลวงพ่ออุตตมะ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางในการติดต่อไปมาหาสู่ ทำมาค้าขาย ขนส่งพืชผลทางการเกษตรในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และเป็นเส้นทางแห่งการเผยแพร่แลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรม ระหว่างชาวมอญและชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำซองกาเรีย

บริเวณของสะพานเป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณที่สวยงาม สามารถมองเห็นลำน้ำสามสาย คือ ซองกาเลีย บีคลี่ และรันตี ที่ไหลมาบรรจบกันเป็นสามประสบ (จุดกำเนิดแม่น้ำแควน้อย)สะพานมอญ

 
วิวจากริมแม่น้ำ สวยๆ

วิวจากริมแม่น้ำ สวยๆ

เข้ามาใกล้สะพานหน่อย น้ำกำลังแห้งพอดี

เข้ามาใกล้สะพานหน่อย น้ำกำลังแห้งพอดี

จุดนี้เขียวชุ่มมากเลย

จุดนี้เขียวชุ่มมากเลย

วิวใต้สะพาน

วิวใต้สะพาน

บรรยากาศช่วงหน้าฝนพอดีเลย

บรรยากาศช่วงหน้าฝนพอดีเลย

ช่วงฝนตกจะไม่ค่อยมีคนเดินบนสะพานมอญ เงียบสงบมาก

ช่วงฝนตกจะไม่ค่อยมีคนเดินบนสะพานมอญ เงียบสงบมาก

บรรยากาศที่เงียบสงบ ที่สะพานมอญ

บรรยากาศที่เงียบสงบ ที่สะพานมอญ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --