ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,814

ซองกาเลีย

ซองกาเลีย

ลำน้ำซองกาเลีย อยู่ในอำเภอสังขละบุรี บริเวณชายแดนไทย-พม่า เป็นสถานที่ดินแดนชาวมอญ มีสะพานมอญ หรือสะพานอุตตมานุสรณ์ สร้างขึ้นจากสะพานไม้ ตัดผ่านลำน้ำซองกาเลียแห่งนี้ด้วย สำหรับให้ประชาชนฝั่งตัวอำเภอสังขละบุรีและฝั่งหมู่บ้านชาวมอญเดินข้ามสัญจรไปมา

บรรยากาศ เงียบสงบ

บรรยากาศ เงียบสงบ

เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ซองกาเลีย

เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ซองกาเลีย

น้ำใสกิ๊กเลย ซองกาเลีย

น้ำใสกิ๊กเลย ซองกาเลีย

บรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยวิวต้นไม้

บรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยวิวต้นไม้

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --