ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,186

ตลาดสังขละบุรี

ตลาดสังขละบุรี

ตลาดสังขละบุรีตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับสะพานมอญ ซึ่งเป็นตลาดที่มีสินค้าให่เลือกจับจ่ายใช้สอยมากมาย ปลาหลายหลายชนิด ผักผลไม้สด อาหารคาวและหวานหรือให้เลือกซื้อ เลือกชม อาหารพื้นเมือง และได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญ และความงามของทัศนียภาพโดยรอบ

 

ตลาดสังขละบุรี มีทั้งของแห้งของสด

ตลาดสังขละบุรี มีทั้งของแห้งของสด

ตลาดสังขละบุรี ของใช้ในครัวเรือน

ตลาดสังขละบุรี ของใช้ในครัวเรือน

ตลาดสังขละบุรี ปลา ตากแห้ง

ตลาดสังขละบุรี ปลา ตากแห้ง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --