ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,904

วัดเสาร้อยต้น

วัดเสาร้อยต้น

วัดเสาร้อยต้น อยู่ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ด่านเจดีย์สามองค์ ประมาณ 5 กม. อยู่ในเขตประเทศพม่าใช้เสาใหญ่จำนวนมากในการสร้างวัด สถาปัตยกรรมสวยงาม ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านพม่า อยู่ติดกับด่านเจดีย์สามองค์
 
รายละเอียด :วัดเสาร้อยต้น สร้างขึ้นโดยหลวงพ่ออุตตมะ อยู่ใน จ.พม่า มีด้วยกัน 3 ชั้น ใช้เสาจำนวนมากในการสร้างวัด จึงเป็นที่มาของชื่อวัด มีสถาปัตยกรรมสวยงาม บริเวณวัดยังมีตลาดให้เลือกซื้อสินค้าจากพม่า

 

จุดกราบไหว้ บูชา วัดเสาร้อยต้น

จุดกราบไหว้ บูชา วัดเสาร้อยต้น

วัดเสาร้อยต้น ด้นนอก

วัดเสาร้อยต้น ด้นนอก

บรรยากาศ วัดเสาร้อยต้น

บรรยากาศ วัดเสาร้อยต้น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --