ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,017

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า เมืองกาญจนบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ที่นี่ได้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางรถไฟสายไทย-พม่า เริ่มตั้งแต่การเข้ามาของประเทศญี่ปุ่น การออกแบบและการสร้างทางรถไฟ สภาพภูมิศาสตร์ของทางรถไฟ สภาพชีวิตในค่ายเชลยศึก ด้านการแพทย์ ค่าของสงคราม การปฏิบัติการของทางรถไฟ การทิ้งระเบิดและการทำลายทางรถไฟ และเหตุการณ์หลังจากสงครามยุติ

ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า

ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า

ป้ายราคา สำหรับนักท่องเที่ยว

ป้ายราคา สำหรับนักท่องเที่ยว

สัญลักษณ์สำคัญของ พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า

สัญลักษณ์สำคัญของ พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --