ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,296

วัดถาวรวราราม

วัดถาวรวราราม

วัดถาวรวราราม  หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า  วัดญวน  เป็นวัดพุทธศาสนาฝ่ายอนัมนิกาย  ลัทธิมหายาน  และมีชื่อตามภาษาญวนว่า  “คั้นถ่อตื่อ”  ที่แปลเป็นไทยว่า  “อยู่อย่างมั่นคงถาวร”  โดยชื่อ  วัดถาวรวราราม  นี้  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เป็นวัดที่มีผู้คนไปกราบไว้กันมากและทุกๆ ปีก็จะมีงาน ถาวรวรารามเพื่อให้ไปกราบไว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วนหาที่จอดรถ วัดถาวรวราราม

วนหาที่จอดรถ วัดถาวรวราราม

ศาลา จีน ของวัดถาวรวราราม

ศาลา จีน ของวัดถาวรวราราม

วัดถาวรวราราม พระอุโบสถ

วัดถาวรวราราม พระอุโบสถ

ตึก ของวัดถาวรวราราม

ตึก ของวัดถาวรวราราม

ซุ้มประตูทางเข้า วัดถาวรวราราม

ซุ้มประตูทางเข้า วัดถาวรวราราม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --