ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,275

เขื่อนท่าทุ่งนา

เขื่อนท่าทุ่งนา

เขื่อนท่าทุ่งนา  เป็นโครงการหนึ่ง ในแผนพัฒนาลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ ของการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ เขื่อนศรีครินทร์ เขื่อนแห่งนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เขื่อนศรีนครินทร์มาผลิตกระแสไฟฟ้า ได้อีก และยังสามารถสูบน้ำจากน้ำเขื่อนท่าทุ่งนา กลับไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกครั้ง ที่เขื่อนศรีครินทร์ นับเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ที่นี่มีบริการที่พัก และ สนามกอล์ฟ

ถนนบนเขื่อนท่าทุ่งนา

ถนนบนเขื่อนท่าทุ่งนา

จุดนั่งเล่น เขื่อนท่าทุ่งนา

จุดนั่งเล่น เขื่อนท่าทุ่งนา

วิวเขื่อน กับภูเขา

วิวเขื่อน กับภูเขา

น้ำไม่ค่อยมีต้นไม้เลยขึ้นเยอะ

น้ำไม่ค่อยมีต้นไม้เลยขึ้นเยอะ

มุมถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆ

มุมถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --