ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,764

เครื่องเคลือบดินเผา เวียงกาหลง

เครื่องเคลือบดินเผา เวียงกาหลง

เวียงกาหลงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งกำเนิดเครื่องเคลือบดินเผา เวียงกาหลงโบราณ ที่มีอายุนับพันปีที่ใหญ่ที่สุดของล้านนา มีเตาเผาโบราณ มีลักษณะเด่นไม่เหมือนใคร คือ
 1. มีความบางเบา
 2. มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียงกาหลง
 3. มีประวัติความเป็นมานับพันปี
 4. ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี
 5. ใช้ดินที่เป็นราวภูเขาไฟ ปั้นขึ้นรูป
 
  เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เป็นเครื่องใช้สำหรับ ชนชั้นสูง การใช้เครื่องปั้นดินเผาบ่งบอกถึงรากฐาน ที่ยาวนานของวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงการตั้งรกรากที่มั่นคง ในแหล่งนั้นๆ จนสามารถตั้งแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อใช้สอยได้ ประการสำคัญ บริเวณนั้นต้องเป็นแหล่ง วัตถุดิบที่สำคัญ คือ มีดินขาวที่มีคุณภาพดี เนื่องจาก ดินชนิดนี้สามารถนำมาทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีความ แข็งแกร่ง สามารถทนความร้อนได้ดี จนสามารถพัฒนา ให้เป็นเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพสูง


เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง

เป็นแหล่งกำเนิดเครื่องเคลือบดินเผา เวียงกาหลงโบราณ

เครื่องเคลือบดินเผาของเวียงกาหลง

เครื่องเคลือบดินเผา

เครื่องเคลือบดินเผา

เครื่องปั้นดินเผานี้ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี

เครื่องปั้นดินเผาของเวียงกาหลง

เครื่องเคลือบดินเผา

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --