ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,533

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจ.เชียงราย ตั้งอยู่ในเขตต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ดอยผาตั้งเป็นยอดดอยอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง สันปันน้ำเป็นจุดแบ่งอาณาเขตระหว่างประเทศไทย-ลาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในตอนเช้าและชมพระอาทิตย์ตกในเวลาเย็น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร เส้นทางเดินขึ้นยอดดอยอยู่ติดกับสถานที่จอดรถและร้านค้าบริการความยาวประมาณ 700 เมตร จากยอดดอยสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงฝั่งลาวและสามารมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าที่อยู่ห่างออกไปกว่า 25 กิโลเมตรได้ชัดเจน

มีทะเลหมอกที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. - 06.00 น.

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง

ช่องชมวิว ดอยผาตั้ง

ช่องชมวิว ดอยผาตั้ง

จุดชมวิวแม่น้ำกับทะเลหมอก

จุดชมวิวแม่น้ำกับทะเลหมอก

จุดชมวิวแม่น้ำกับทะเลหมอก

จุดชมวิวแม่น้ำกับทะเลหมอก

เส้นทางถนน ดอยผาตั้ง

เส้นทางถนน ดอยผาตั้ง

ถนนวิว ดอยผาตั้ง

ถนนวิว ดอยผาตั้ง

วิวผาตั้งทะเลหมอก

วิวผาตั้งทะเลหมอก

วิวผาตั้งทะเลหมอก

วิวผาตั้งทะเลหมอก

วิวผาตั้งทะเลหมอก

วิวผาตั้งทะเลหมอก

เส้นทางถนน ดอยผาตั้ง

เส้นทางถนน ดอยผาตั้ง

วิวผาตั้งทะเลหมอก

วิวผาตั้งทะเลหมอก

วิวผาตั้งทะเลหมอก

วิวผาตั้งทะเลหมอก

บ้านผาตั้ง

บ้านผาตั้ง

บ้านผาตั้ง

บ้านผาตั้ง

บ้านผาตั้ง

บ้านผาตั้ง

บ้านผาตั้ง

บ้านผาตั้ง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --