ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,535

พระธาตุจอมแว่

พระธาตุจอมแว่

อยู่บนภูเขาจอมแว่ หมู่ที่ 2 ต.เมืองพาน 3 กม. เป็นพระธาตุที่มีประชาชนชาวอ.พานและอ.ใกล้เคียงนับถือกันว่าเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ เมื่อถึงเดือน 8 เหนือ หรือเดือน 9 ใต้ ขึ้น 15 ค่ำ จะมีงานนมัสการองค์พระธาตุทุกปี


วิหารภายในพระธาตุจอมแว่

ทิวทัศน์บริเวณรอบๆ พระธาตุจอมแว่

บริเวณภายในพระธาตุจอมแว่

พระธาตุจอมแว่

เป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ ของประชาชนชาวอ.พานและอ.ใกล้เคียง

ภายในของวิหารพระธาตุจอมแว่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --