ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 309

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เป็นศิลปะสถานที่มีผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในพื้นที่กว่าร้อยไร่ โดยภายในประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคเหนือกว่า 25 หลัง และอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นประยุกต์อีกหลายหลังที่จัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของช่างท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและของบางชิ้นเป็นของข้าวเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี พากเพียรสะสมมาตลอดทั้งชีวิต ซึ่งบางชิ้นหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันเหตุที่ชื่อว่าบ้านดำนั้น น่าจะเกิดจากบ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ และแต่ละหลังประดับประดาด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายสวยงามวิจิตร และมีการนำเขาสัตว์มาประดับให้ดูโดดเด่น เช่น เขาควาย เขากวาง และกระดูกช้าง เป็นต้น

ภาพมุมสูงด้านบน ของ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ภาพมุมสูงด้านบน ของ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ภาพมุมสูงด้านบน ของ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ภาพมุมสูงด้านบน ของ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ภาพมุมสูงด้านบน ของ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ภาพมุมสูงด้านบน ของ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ด้านข้าง พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ด้านข้าง พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ด้านใน พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ด้านใน พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ภายในมีของตกแต่ง

ภายในมีของตกแต่ง

อีกมุมหนึ่ง

อีกมุมหนึ่ง

ศาลาไม้สีดำ สวยงามมาก

ศาลาไม้สีดำ สวยงามมาก

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

เครื่องสาน

เครื่องสาน

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ค่าธรรมเนียม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5377 6333, 08 3336 5333 www.thawan-duchanee.com

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --