ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,242

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 553 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 15 ไร่ เริ่มก่อตั้งในปี 2544 โดยคณะศรัทธาวัดห้วยปลากั้งร่วมกันก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ จนกระทั่ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ได้มี พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการก่อสร้างศาสนวัตถุ เริ่มตั้งแต่ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน และได้ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ พบโชคธรรมเจดีย์ขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ต่อมาเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัด ชื่อว่า “วัดห้วยปลากั้ง” โดยมีพระอธิการ พบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก
ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธา จาก ต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายที่สำคัญแห่งหนึ่ง
พบโชคธรรมเจดีย์วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2550 เป็นมหาเจดีย์ขนาดกว้าง 32 เมตรทรง 12เหลี่ยม สูง 49 เมตร มี 9 ชั้น ก่อสร้างเป็นเจดีย์รูปแบบร่วมสมัย ผสมผสานศิลปะทั้ง ไทย จีน ยุโรป ภายนอกสร้างเป็นชั้น ๆ ทุกชั้นมุงหลังคาคล้ายเก๋งจีนประดับมังกรรอบด้าน ยอดเจดีย์ประดิษฐานพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบไทยแท้ ประดับด้วยยอดฉัตรศิลปะพม่า ภายในตกแต่งแบบยุโรป แต่ละชั้นประดิษฐานสิ่งศักดิ์คู่บารมี โดยชั้นที่ 1 ประดิษฐานรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรนั่ง ขนาดหน้าตัก 3 เมตร 50 เซนติเมตร สูง 6 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันหอมทั้งองค์ ชั้นที่ 2 และ 3 ประดิษฐานรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิม 24 ปาง ชั้นที่ 4 ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ชั้นที่ 5 ประดิษฐานรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมปาง พันเนตรพันกร ชั้นที่ 6 ประดิษฐานรูปแกะสลักสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี แกะสลักด้วยไม้จันหอมทั้งองค์ ชั้นที่ 7 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก แกะสลักด้วยไม้จันหอมทั้งองค์ ชั้นที่ 8 ประดิษฐานพระศรีอริยเมตตรัย แกะสลักด้วยไม้จันหอมทั้งองค์ ชั้นที่ 9 ประดิษฐานพระยูไล มหาบารมี และภายนอกรอบฐานพระมหาเจดีย์รายรอบด้วยพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด 12 ราศี 12 องค์ ประกอบไปด้วย ปีชวด พระธาตุศรีจอมทอง อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ปีฉลู พระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ปีขาล พระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ. แพร่ , ปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ. น่าน , ปีมะโรง พระพุทธสิหิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ. เชียงใหม่ , ปีมะเส็ง พระธาตุพุทธคยา ประเทศอินเดีย , ปีมะเมีย พระธาตุชเวดากอง ประเทศพม่า , ปีมะแม พระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ , ปีวอก พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม , ปีระกา พระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน , ปีจอ พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีเจดีย์ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงค์ , ปีกุน พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดห้วยปลากั้งขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านกราบไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมสร้างบารมีกับทางวัดได้ทุกวัน
พบโชค พบบุญ พบโชค ธรรมเจดีย์ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

ประดิษฐานรูปแกะสลักเจดียืเก้าชั้น

ประดิษฐานรูปแกะสลักเจดียืเก้าชั้น

อุโบสถ

อุโบสถ

จุดชมวิวของวัด

จุดชมวิวของวัด

จุดชมวิวของวัด

จุดชมวิวของวัด

ภายในหน้าต่างมังกร

ภายในหน้าต่างมังกร

ภายในเจ้าแม่กวนอิม

ภายในเจ้าแม่กวนอิม

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

หน้าต่างมังกร

หน้าต่างมังกร

หน้าต่างมังกร

หน้าต่างมังกร

เจดียืเก้าชั้น

เจดียืเก้าชั้น

เจดียืเก้าชั้น

เจดียืเก้าชั้น

อุโบสถ

อุโบสถ

ทางขึ้นเจดีย์จะมีมังกรคู่

ทางขึ้นเจดีย์จะมีมังกรคู่

อุโบสถ ด้านหลังเป็นเจ้าแม่กวนอิม

อุโบสถ ด้านหลังเป็นเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่มาก

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่มาก

มุมวิวสวยๆ

มุมวิวสวยๆ

ป้ายวัดห้วยปลากั้ง

ป้ายวัดห้วยปลากั้ง

รถบริการให้แก่นักท่องเที่ยว

รถบริการให้แก่นักท่องเที่ยว

ภาพมุมสูง ของวัดห้วยปลากั้ง

ภาพมุมสูง ของวัดห้วยปลากั้ง

ใบหน้าของเจ้าแม่กวนอิม

ใบหน้าของเจ้าแม่กวนอิม

ห้วยปลากั้ง

ห้วยปลากั้ง

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย พม่า

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย พม่า

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย พม่า

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย พม่า

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย พม่า

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย พม่า

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย พม่า

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย พม่า

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย พม่า

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย พม่า

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

พระพุทธรูปปางนาคปรก ถือว่าเป็นชั้นสวรรค์ดาวดึงห์ ปกป้องคุ้มครองปฐพี

พระพุทธรูปปางนาคปรก ถือว่าเป็นชั้นสวรรค์ดาวดึงห์ ปกป้องคุ้มครองปฐพี

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --