ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,180

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ฝั่งด้านซ้ายทางทิศตะวันออกของเทศบาลนครเมืองเชียงราย ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง ก่อนจะพบเห็นเศษซากอิฐโบราณสถานในวัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อ 80-100 ปีก่อน จากคำบอกเล่าของคนถ้าคนแก่ เล่าว่าในสมัยนั้นยังไม่มีบ้านเรือนและผู้คนอาศัยอยู่มากนัก สัตว์ป่าจึงมีจำนวนมากโดยเฉพาะเสือ ชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้นมักชอบเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไปมาตรงที่แห่งนี้ จึงเรียกบริเวณนี้ต่อๆ กันมาว่า ร่องเสือเต้น รวมทั้งได้เรียกหมู่บ้านใกล้เคียงบริเวณนี้ว่า บ้านร่องเสือเต้น อีกด้วย

ด้านหน้าวัดร่องเสือเต้น

ด้านหน้าวัดร่องเสือเต้น

รูปปั้นสวยงามมาก

รูปปั้นสวยงามมาก

ด้านหน้าสัญลักษณ์ของวัดร่องเสือเต้น

ด้านหน้าสัญลักษณ์ของวัดร่องเสือเต้น

ทางเข้าวิหาร

ทางเข้าวิหาร

ด้านข้างของวิหาร

ด้านข้างของวิหาร

ด้านหน้าพระวิหารมีมังกร

ด้านหน้าพระวิหารมีมังกร

ด้านหน้าวิหาร

ด้านหน้าวิหาร

ประตูทางเข้าวิหาร

ประตูทางเข้าวิหาร

พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ พระประธาน สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร

พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ พระประธาน สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร

จิครกรรมฝาผนังสวยงาม

จิครกรรมฝาผนังสวยงาม

ผลงานจิตรกรรมภาพวาดฝาพนัง

ผลงานจิตรกรรมภาพวาดฝาพนัง

ผลงานจิตรกรรมภาพวาดฝาพนัง

ผลงานจิตรกรรมภาพวาดฝาพนัง

ป้ายด้านหน้าของวัด

ป้ายด้านหน้าของวัด

พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร

พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร

พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร

พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร

พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร

พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น สวยงามมาก

ด้านนอกของวัดร่องเสือเต้น สวยงามมาก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --