ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 651

วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง คือวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเวียงเชียงราย เดิมชาวบ้าน เรียกว่า วัดจันทน์โลก หรือ วัดจั๋นตะโลก เพราะในวัดเคยมีต้นจันทน์แดงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ ถือเป็นไม้มงคลใช้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณ

วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง

จุดกราบไหว้บูชา วัดกลางเวียง

จุดกราบไหว้บูชา วัดกลางเวียง

ด้านใน วัดกลางเวียง

ด้านใน วัดกลางเวียง

พระประทานภายในพระอุโบสถ

พระประทานภายในพระอุโบสถ

วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --