ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 758

หอวัฒนธรรม

หอวัฒนธรรม

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก หรือ หอวัฒนธรรม  สำหรับรวบรวมประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีเมือง วัฒนธรรมของกลุ่มชน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้สื่อต่างๆอย่าง วีดีทัศน์ สไลด์มัลติมีเดีย  ภาพดูราแทน แสดงเรื่องราวต่างๆ อย่างสมบูรณ์

โดยแบ่งเนื้อหาการจัดแสดงเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ ห้องที่ 1 พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รอยพระบาท

 ห้องที่ 2 ประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงราย ห้องที่ 3 ชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ ห้องที่ 4 ภาษาและวรรณกรรม
 
ห้องที่ 5 วัฒนธรรม 5 เชียง ห้องที่ 6 สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

ด้านหน้าตึก หอวัฒนธรรม

ด้านหน้าตึก หอวัฒนธรรม

ป้าย ของ หอวัฒนธรรม

ป้าย ของ หอวัฒนธรรม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --