ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,923

วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 191 ม.11 บ้านป่าตึง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย บนดอย ม่อนแสงแก้ว มีขนาดพื้นที่ประมาณ 29 ไร่เศษตั้งอยู่บนเนินดอยห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่สวยงามมองลงมาเห็นทั้งตัวอำเภอแม่สรวย และหลายตำบลของอำเภอแม่สรวย มีถนนลาดยางถึง

ประวัติความเป็นมาที่เล่าต่อกันมา
ประมาณปี พ.ศ.2545 หลังจากครูบาอริยชาติจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดลำพูนได้ 2 ปีกว่าๆ การศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติรุดหน้าไปมาก ทั้งศาสตร์ด้านคาถาอาคมซึ่งร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์ในยุคโบราณก็มีความเข้มขลังแตกฉานยิ่งขึ้น ทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมอย่างสูงทั้งในแถบจังหวัดลำพูนและครอบคลุมไปทั่วภาคเหนือ

จนกระทั่งในปีนั้นเอง คณะศรัทธาชาวบ้านซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้มากราบอาราธนานิมนต์ครูบาอริยชาติให้ไปช่วยบูรณะวัดพระธาตุดงสีมา ซึ่งอยู่ในสภาพวัดร้าง ไม่มีพระจำพรรษามาเนิ่นนาน เมื่อครูบาอริยชาติพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควร ท่านจึงรับนิมนต์จากญาติโยมและเข้ามาจำพรรษาที่วัดพระธาตุดงสีมาเพื่อสนองศรัทธาญาติโยมนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ในระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุดงสีมา ครูบาอริยชาติได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งนี้อย่างเต็มกำลัง ทั้งก่อสร้างศาสนสถานและถาวรวัตถุต่างๆ เพื่อให้ญาติโยมได้สักการบูชา นับตั้งแต่บูรณะองค์พระธาตุซึ่งเก่าแก่และทรุดโทรมอย่างมาก ในขณะเดียวกันพระอุโบสถและวิหารของวัดก็ยังอยู่ในช่วงวางรากฐานการก่อสร้าง ซึ่งล้วนแต่ต้องใช้ปัจจัยจำนวนมาก ถึงอย่างนั้น ด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์บรรดาญาติโยมทุกผู้ทุกคนด้วยจิตเมตตาของครูบาอริยชาติ ก็เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาสาธุชนโดยทั่วกัน จนทำให้มีผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมากราบนมัสการครูบาหนุ่มแห่งวัดพระธาตุดงสีมาอย่างเนืองแน่นไม่เว้นแต่ละวัน และต่างมีความปรารถนาที่จะสร้างกุศลร่วมกับครูบาอริยชาติด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า ทำให้งานด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ ในวัดพระธาตุดงสีมาสำเร็จลงได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ครูบาอริยชาติยังได้จัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น อีกทั้งท่านยังได้สงเคราะห์แจกจ่ายผ้าห่มและเครื่องกันหนาวแก่ชาวเขา ตลอดจนนำสิ่งของต่างๆ ไปช่วยเหลือในการก่อสร้างพระวิหารที่วัดป่าม่วง ต.ท่าก๊อ อ. แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแก่ชนชาวเขาในแถบนั้นอีกด้วย

บรรไดทางขึนเดินเข้าไป

บรรไดทางขึนเดินเข้าไป

ซุ้มประตูทางเดินเข้าไป

ซุ้มประตูทางเดินเข้าไป

นพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า มีสิงห์คู่ตัวใหญ่

นพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า มีสิงห์คู่ตัวใหญ่

ประตูอีกด้านหนึ่ง

ประตูอีกด้านหนึ่ง

บันไดทางเดินขึ้น

บันไดทางเดินขึ้น

มองลงไปด้านหน้า

มองลงไปด้านหน้า

อีกมุมด้านมองออกไปวิวด้านนอก

อีกมุมด้านมองออกไปวิวด้านนอก

ด้านข้างของวิหาร

ด้านข้างของวิหาร

ทิพยาธรกินนร ยักษา ยักษี ฤาษี

ทิพยาธรกินนร ยักษา ยักษี ฤาษี

 เทพนพเคราะห์ 9 องค์ แทนด้วยวันทั้ง 9 มี อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, ราหู, เกตุ, พระตรีมูรติแทนด้วย โลกทั้งสาม

เทพนพเคราะห์ 9 องค์ แทนด้วยวันทั้ง 9 มี อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, ราหู, เกตุ, พระตรีมูรติแทนด้วย โลกทั้งสาม

 เทพนพเคราะห์ 9 องค์ แทนด้วยวันทั้ง 9 มี อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, ราหู, เกตุ, พระตรีมูรติแทนด้วย โลกทั้งสาม

เทพนพเคราะห์ 9 องค์ แทนด้วยวันทั้ง 9 มี อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, ราหู, เกตุ, พระตรีมูรติแทนด้วย โลกทั้งสาม

มีมณฆป

มีมณฆป

ครูบาศรีวิชัย, ครูบาอภิชัยขาวปี, ครูบาชัยวงศาพัฒนา

ครูบาศรีวิชัย, ครูบาอภิชัยขาวปี, ครูบาชัยวงศาพัฒนา

มองวิวไปด้านล่าง

มองวิวไปด้านล่าง

พระพุทธรูปตรงทางขึ้นบันได

พระพุทธรูปตรงทางขึ้นบันได

คัมภี ติดเรียงรายเต็มไปหมด สวยงามมาก

คัมภี ติดเรียงรายเต็มไปหมด สวยงามมาก

ด้านหน้าของ

ด้านหน้าของ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --