ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 849

วัดพระเจ้าทองทิพย์

วัดพระเจ้าทองทิพย์ อยู่ในเขตบ้านป่าหวาย แต่เดิมเป็นวัดร้าง ซึ่งในอดีตเป็นป่าหวาย ทั้งหมู่บ้านชาวบ้าน จึงเรียกว่า ป่าหวาย จนถึงปัจจุบันนี้

พระเจ้าทองทิพย์มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 80 ซม. สูง 120 ซม. เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ว่า ถ้าใครต้องการมีบุตรให้มาบนขอ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --