ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,788

ไร่ชาดอยวาวี

ไร่ชาดอยวาวี

ไร่ชาดอยวาวี ตั้งอยู่บนดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ชาบนดอยวาวี มีทั้งชาพันธุ์พื้น เมืองสายพันธุ์ "อัสสัม" ชาสายพันธุ์ไต้หวันอย่างชิงชิง เบอร์ 12, 13 และชา "อู่หลง" ที่มีความโดดเด่น เป็นอย่าง ยิ่ง เพราะดอยวาวี ถือเป็นแหล่งปลูกชาอู่หลงแห่งแรกของเมืองไทย ลุงพังโก : พินิจ พิทักษ์วารี ชายอายุ 60 กว่าๆ ผู้ที่ติดใจในรสชาติชาอู่หลง จนถึงขนาดแอบลักลอบนำต้นชาอู่หลงพันธุ์ดี เข้ามาปลูกในเมืองไทย เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว และลองผิดลองถูกอยู่ 8 ปี จนปัจจุบันได้พัฒนาเป็นชาอู่หลงแบบไทยๆ ที่รสชาติยอดเยี่ยม ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอู่หลงของไต้หวัน แถมยังส่งไปตีตลาดที่ไต้หวันอีกด้วย


ไร่ชาดอยวาวี มีปลูกใบชาหลายสายพันธุ์ รวมถึงเป็นที่แรกที่ปลูกชาอู่หลงของประเทศไทยด้วย

ไร่ชาดอยวาวี

ภาพอีกหนึ่งมุมกับไร่ชาดอยวาวี

บริเวณไร่ชามีรถโดยสารประจำทางผ่านด้วย สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกันได้

ไร่ชาดอยวาวี

ไร่ชาดอยวาวี

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --