ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 118

ดอยผาหมี

ดอยผาหมี เป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ความงดงามของดอยผาหมีนั้นคือ เป็นดอยที่มีภูเขาเขียวขจี ล้อมรอบแบบ 360 องศาเลย พื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและการปลูกฝิ่น เพราะอยู่ในเส้นทางของการขนลำเลียงยาเสพติดข้ามชายแดน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้เข้ามาเปลี่ยนความคิดของชาวบ้านชาวเขา ซึ่งเป็นราษฎรของพระองค์ด้วยการสอนและมอบพันธุ์พืชต่างๆ ที่สามารถปลูกในพื้นที่ภูเขาสูงได้ และหนึ่งในนั้นคือต้นกาแฟ พืชที่ปัจจุบันเป็นรายได้หลักที่เลี้ยงดูพวกชาวเขามาโดยตลอด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --