ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,610

วนอุทยานขุนน้ำนางนอน

วนอุทยานขุนน้ำนางนอน

อยู่ที่บ้านจ้อง หมู่1 ต.โป่งผา อ.แม่สาย ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศใต้ ปลายเส้นทางเดินเท้า มีแอ่งน้ำไหลจากถ้ำบริเวณเชิงดอยจ้อง น้ำในแอ่งใสเย็น สภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่น้อย ประชาชนในท้องถิ่นนิยมเข้ามาพักผ่อน แอ่งน้ำนี้เรียกกันทั่วไปว่า "สระน้ำมรกต" มีลำธารที่ไหลออกมาจากรอยแยกของหินใต้ภูเขาหินปูน ซึ่งได้ทำฝายขนาดเล็กกั้นไว้จนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดพื้นที่ 3 ไร่ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งศึกษาธรรมชาติ และดูนก ใกล้เชิงเขาริมลำธารมีร้านอาหาร ร้านค้า และเด็กๆมักมาเล่นน้ำในโซนปลายน้ำนี้

ขุนน้ำนางนอน เป็นวนอุทยานในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ตั้งอยู่ในตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 5,000 ไร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 โดยกรมป่าไม้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกติดต่อกัน มีความสูงโดยเฉลี่ย 779 เมตร และลาดชันมาทางทิศตะวันออก มีความยาวถ้ำประมาณ 10.3 กม. และความยาวถ้ำเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย

วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนมีอาณาเขตติดต่อกับดอยจ้องและห้วยน้ำจองทางทิศเหนือ ติดต่อกับดอยผู้เฒ่าและห้วยน้ำค้างทางทิศใต้ ติดต่อกับภูเขาลูกใหญ่ซึ่งทอดมาจากประเทศพม่าทางทิศตะวันตก และทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบพื้นที่เกษตรกรรมและตั้งถิ่นฐาน วนอุทยานแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย และตัวอำเภอแม่สาย 60 กิโลเมตรและ 8 กิโลเมตรตามลำดับ

ภาพมุมสูงด้านบน ของวนอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน

ภาพมุมสูงด้านบน ของวนอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน

วนอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน

วนอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน

จุดต่างๆภายใน วนอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน

จุดต่างๆภายใน วนอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน

ป้าย วนอุทยานด้านหน้า

ป้าย วนอุทยานด้านหน้า

แผนผัง เหตุการณ์

แผนผัง เหตุการณ์

ภาพถ่ายเหตุการณ์ช่วยเหลือ ทีมหมูป่า

ภาพถ่ายเหตุการณ์ช่วยเหลือ ทีมหมูป่า

แผนผัง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน

แผนผัง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน

ถ้ำพระ ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำพระ ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำพระ ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำพระ ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำพระ ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำพระ ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำพระ ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำพระ ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำพระ ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำพระ ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน

ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน

ย่านร้านค้า ขุนน้ำนางนอน

ย่านร้านค้า ขุนน้ำนางนอน

ย่านร้านค้า ขุนน้ำนางนอน

ย่านร้านค้า ขุนน้ำนางนอน

ศาลางานภาพศิลป์ ขุนน้ำนางนอน

ศาลางานภาพศิลป์ ขุนน้ำนางนอน

ศาลางานภาพศิลป์ ขุนน้ำนางนอน

ศาลางานภาพศิลป์ ขุนน้ำนางนอน

ศาลางานภาพศิลป์ ขุนน้ำนางนอน

ศาลางานภาพศิลป์ ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

สระขุนน้ำมรกต ขุนน้ำนางนอน

อนุสาวรีย์จ่าแซม

อนุสาวรีย์จ่าแซม

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

การเดินทาง

ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไปประมาณ 7 กม. แล้วแยกทางขวาเข้าไป 2.5 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --