ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,615

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง มีเนื้อที่ 250 ไร่ มีเส้นทางให้เดินลัดเลาะเข้าไปในดงกุหลาบพันปี สถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ตระกูลกุหลาบพันปีไว้มากที่สุดในประเทศ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเทือกเขานางนอน ดอยช้างมูบ และยังมี กล้วยไม้ป่า กล้วยไม้ดิน และรองเท้านารี จะสวยงามมากในช่วงที่ต้นพญาเสือโคร่งและเสี้ยวดอกขาวบานสะพรั่ง ช่วงเดือนมกราคม บริเวณด้านในมีลานชมวิวต่างๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลานอัสดง จุดส่องสามแคว้น (ไทย-พม่า-ลาว)


บริเวณทางเข้าสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

บรรยากาศในสวนรุกขชาติ

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

ทิวทัศน์รอบๆ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --